Mandragora lékařská Mandragora lékařská jedovaté bylinky herbář

Mandragora je kvůli obsahu alkaloidů velmi jedovatá! Působí jako silné sedativum, hypnotikum a halucinogen. Nejčastějším způsobem užívání bývá vtírání mandragory smísené s tukem či olejem do kůže: Při tomto způsobu se do těla dostává především skopolamin se silnými halucinogenními účinky. Při intoxikaci výrazně poklesá aktivita centrální nervové soustavy jako ve spánkové REM-fázi. V nižších dávkách navozuje trans a živé sny po dobu několika hodin. Alkaloidy v mandragoře nepříznivě působí na srdeční sval.

Jedovaté tropanové alkaloidy z této rostliny vyvolávají klasickou anticholinergní otravu. Symptomy se obvykle objeví za 30-60 minut po požití a mohou trvat 24-48 hodin, neboť tropanové alkaloidy prodlužují vyprázdnění a absorpci zažívacího traktu.

Hlavní příznaky otravy Mandragorou jsou:

•    únava
•    motání hlavy
•    ztráta vědomí
•    poruchy srdce
•    smrt

Lidové názvy:

Okřín, Alraum, Alraun, Alrauna, Alraune, Cicmužíček, Čertovská jablíčka, Kořen Satanův, Morion, Mužíček, Mužík, Pokřín lékařský, Psí jablka, Satanovo jablíčko, Strýček, Vejce džinů, Zemská jablka, Zemský mužíček, Zlatá jablíčka lásky

Popis rostliny:

Mandragora lékařská je vytrvalá bylina, jež může být stará až 50 let s krátkým stvolem. Na něm vyrůstá hustá růžice řapíkatých, svraštělých, oválných listů dlouhých až 30 cm. Z růžice pak vyrůstají hrozny zvonkovitých květů, dlouhé okolo 3 cm a zelenobílé, fialové či modravé barvy.
Rostlina kvete na jaře. Plodem jsou oranžové kulovité či oválné bobule, jež mají výrazné aroma, a jejich dužina obsahuje mnoho malých semen. Charakteristickým znakem rostliny je silný, dužnatý, vidlicově rozvětvený kořen, jež někdy připomíná lidské tělo. Kořen dosahuje hloubky až 1 m.

Výskyt:

Mandragoru můžeme nalézt hlavně na neobdělávaných kamenitých půdách. Roste ve Středomoří, centrem jejího výskytu je Řecko a jižní Itálie. Vyskytuje se také na Blízkém východě.

Účinné látky:

Mandragora lékařská obsahuje tropanové alkaloidy, kterých je v rostlině jich je asi 0,4%. Jedná hyoscyamin, skopolamin, atropin, které jsou přibližně v poměru 18:2, 5:1), a dále nor-hyoscyamin a cuscohygrin. Halucinogenní účinky vyvolává zjevně skopolamin (opojení, po kterém následuje narkóza s halucinacemi v přechodném stavu mezi bděním a spánkem). Tyto alkaloidy se nalézají v celé rostlině, ale jejich největší koncentrace je v semenech a v kořenu.

Magické použití:

Ochrana, plodnost, peníze, láska, zdraví
Kořen mandragory se používá v osobní magii a woodoo rituálech – jak pozitivně, tak negativně laděných. Pomáhá při vymítání a zesiluje sílu vykuřovadla. V silné koncentraci může mandragora přivést i věštecké sny a vize, ale také smrt. Jako přívěšek na krku ženy pak má kořen podpořit její plodnost. Rozvěšený po domácnosti zase chrání domov od zlých démonů i samotného ďábla.